SRC5 BELGESİ

SRC5 BELGESİ (TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI)

SRC5 BELGESİ DERSLERİ VE DERS SAATLERİ;
Src Belgesi
Tehlikeli madde Taşımacılığı eğitiminin içeriği
Madde 12- (1) Tehlikeli madde Taşımacılığı eğitimi;
a) ADR Temel eğitimi: ADR Temel eğitimi en az 19 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler,
2) Başlıca tehlike türleri,
3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar,
4) Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri,
5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın Kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası Kullanımı ve özellikleri,
7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
8) Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
13) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
14) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde Davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma ve önlenmesi vb.),
15) Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).
b) ADR Tank eğitimi: ADR Temel eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank eğitimi en az 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
1) Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,
2) Taşıtların özel gereklilikleri,
3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,
4) Bu taşıtların Kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay
işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).
c) ADR Sınıf 1 eğitimi: ADR Temel eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,
2) Sınıf 1′ e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.
ç) ADR Sınıf 7 eğitimi: ADR Temel eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir.
1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2)Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,
3) Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.
(2) Tehlikeli madde Taşımacılığı Yenileme eğitimleri:

a) Yenileme eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme eğitimleri aşağıda şartlara uygun olarak düzenlenir;
1) ADR Temel Yenileme eğitimi, ADR Temel eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin
güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.
2) ADR Tank Yenileme eğitimi, ADR Tank eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin
güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Tank eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.
3) ADR Sınıf 1 Yenileme eğitimi, ADR Sınıf 1 eğitimi kapsamındaki konulara
ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 1 eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.
4) ADR Sınıf 7 Yenileme eğitimi, ADR Sınıf 7 eğitimi kapsamındaki konulara
ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Sınıf 7 eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.
c) Yenileme eğitim programının süresi iki günden az olamaz.

Src 5 Belgesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak için: https://www.srcbelgesi.co/src5_belgesi.php

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*